Zespół

dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dyrektor Centrum,

prof. dr hab. Andrzej Bytniewski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek komitetu sterującego, Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych, kierownik Katedry Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych,

prof. dr hab. Helena Dudycz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek komitetu sterującego, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych

dr Artur Rot – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek komitetu sterującego, kierownik Katedry Systemów Informacyjnych,

dr inż. Maciej Pondel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek komitetu sterującego,

prof. dr hab. inż.  Mieczysław Lech Owoc – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Informatyki Ekonomicznej,

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu,

prof. dr hab. inż.  Ngoc Thanh Nguyen, Politechnika Wrocławska, Kierownik Katedry Systemów Informatycznych,

prof. dr hab. inż.  Dariusz Król, Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

prof. dr hab. Jerzy Korczak, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

dr inż. Tadeusz Sarnowski, Społeczna Akademia Nauk, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim,

dr inż. Adrianna Kozierkiewicz, kierownik Centrum w Politechnice Wrocławskiej,

dr Daria Hołodnik, Politechnika Opolska

dr Łukasz Łysik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, odpowiedzialny za promocję, współpracę z biznesem oraz analizy rynkowe.

dr inż. Krzysztof Michalak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

dr inż. Radosław Rudek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

dr inż. Kamal Matouk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

dr Anna Chojnacka-Komorowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

dr Krzysztof Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

dr Maja Leszczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

mgr inż. Piotr Tutak, kierownik Centrum w Społecznej Akademii Nauk,

mgr inż. Marcin Włoszczyk, Społeczna Akademia Nauk,

mgr Eliza Wolańczyk, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie