Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania

Obszary naukowo-badawcze

Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach zarządzania

Przemysł 4.0

Integracja systemów informatycznych zarządzania

Zastosowanie technologii kognitywnych w systemach zarządzania

Uczenie maszynowe, w tym głębokie uczenie

Zarządzanie wiedzą

Sztuczne sieci neuronowe

Systemy rozmyte i probablistyczne

Konflikty wiedzy w wieloagentowych systemach wspomagania decyzji

Systemy informatyczne w administracji publicznej

Ontologiczna reprezentacja i przetwarzanie wiedzy