O centrum

Misja:

Realizowanie skutecznych działań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji oraz kształceniem kadr wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów. Głównym filarem działalności jest współpraca pomiędzy członkami Centrum jak i otoczeniem gospodarczym i naukowym.

Wizja:

Być jednostką badawczo-rozwojową rozpoznawaną w kraju i współpracującą z jednostkami zagranicznymi.

Cele:

  • Inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych poprzez realizację projektów finansowanych ze środków: krajowych, unijnych i międzynarodowych, głównie w zakresie systemów wspomagania zarządzania i sztucznej inteligencji.
  • Prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych zleconych przez jednostki zewnętrzne.
  • Wykonywanie opinii, ekspertyz i analiz.
  • Integracja środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw.