Kontakt

Dane kontaktowe:

Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania
ul. Komandorska 118/120, pok. 314 bud. H
Marcin Hernes
tel. +48 601231077
e-mail: marcin.hernes@ue.wroc.pl