Aktualności

W okresie od października 2019 do grudnia 2021 2021, Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania realizuje projekt “Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości” finansowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.


W okresie od 1 czerwca 2019 do 31 października 2020 Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania realizuje projekt „W kierunku inteligentnej fabryki – wspomaganie realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji” (Akronim: SmartFactory) finansowany w ramach projektu Interekon.


W okresie od 15 stycznia 2019 do 15 lipca 2019 Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania oraz przedsiębiorstwo BI-Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie modułu automatycznej oceny zdolności kredytowej klienta dla instytucji finansowej, z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji (deep learning i/lub technologie kognitywne)” finansowany w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje.


W dniu 22 października 2018 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania, a przedsiębiorstwem ZAP Rachunkowość Sp. z o.o.

 


W dniu 19 września 2018 odbyło się zebranie  inaugurujące działalność Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw oraz uczelni współpracujących z Centrum, przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz zaproszeni goście. W trakcie zebrania dokonano prezentacji działalności członków Centrum, przedstawiono wizję, misję oraz strategię funkcjonowania Centrum. Odbyła się również dyskusja na temat form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi.